Het afscheid

De dagen tussen het overlijden en de uitvaart zijn vaak chaotisch en druk. Een kwetsbare tijd waarin er veel geregeld moet worden. Veel naasten zeggen overweldigd te worden door het gevoel dat alles in heel korte tijd moet worden geregeld.

Het is echter niet nodig om alle keuzes tijdens het eerste contact al te maken. Wij adviseren u over de mogelijkheden en komen zo nodig iedere dag langs. Dat betekent bijvoorbeeld dat de invulling van de afscheidsbijeenkomst de eerste dag nog niet aan de orde hoeft te komen.

Bij het regelen van een uitvaart wisselen gevoel en verstand elkaar in hoog tempo af. Sommige mensen reageren alleen maar vanuit hun gevoel, terwijl anderen juist heel erg verstandelijk reageren. Het gevoel wordt dan vaak ‘even’ weggestopt.

Toch moeten er dan allerlei beslissingen worden genomen. Voor ons is het belangrijk dat er een goed evenwicht is en dat er bewust keuzes worden gemaakt, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Wij streven naar een persoonlijk afscheid dat past bij zowel de overledene als de naasten. Hierin betekent persoonlijk niet spectaculair of bijzonder, het houdt in dat er keuzes zijn gemaakt waarover is nagedacht. Want of een uitvaart nu eigentijds, traditioneel, spiritueel, kerkelijk of anderszins wordt ingevuld en vormgegeven: iedere uitvaart is voor ons bijzonder.

Na het overlijden

De dood komt bijna altijd onverwacht, zelfs als iemand al ernstig ziek is. En als men dan geconfronteerd wordt met het overlijden, wordt men toch vaak overvallen door de vraag wat er moet gebeuren. Lees verder »

Laatste verzorging

Na het overlijden krijgt de overledene de laatste verzorging. Dat werd ook wel ‘afleggen’ genoemd, maar wij geven de voorkeur aan de laatste verzorging. Hij of zij wordt gewassen en aangekleed in kleding of wade naar keuze. Lees verder »

Rouwvervoer

Op de dag van de uitvaart kunt u kiezen uit diverse rouwauto’s. Staatsievervoer heet dat officieel. Naast de traditionele zwarte rouwauto’s zijn er diverse andere kleuren mogelijk. Donkerblauw, bordeauxrood, wit, grijs of antreciet of een bonte gekleurde rouwauto. Lees verder »

Wensenboekje

Lees verder »

Kosten

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de keuzes die men maakt. Men spreekt vaak van een ‘compleet verzorgde uitvaart’. Maar wat is compleet? Dat is voor iedereen verschillend. Lees verder »

Kostencalculator

Lees verder »

Verzekering

U bent vrij in de keuze van uitvaartonderneming, ongeacht welke verzekering u hebt afgesloten. Dit geldt zowel voor een kapitaalverzekering als voor een naturaverzekering. Lees verder »

Nuttige links

Lees verder »