Verzekering

U bent vrij in de keuze van uitvaartonderneming, ongeacht welke verzekering u hebt afgesloten. Dit geldt zowel voor een kapitaalverzekering als voor een naturaverzekering.

Wij streven naar vrijheid in keuze. Daarom hebben wij onze onderneming nooit willen verbinden aan een naturaverzekeraar waardoor mensen het idee krijgen dat zij via ons de uitvaart moeten laten verzorgen. Om deze reden zijn wij een sterk voorstander van kapitaalverzekeringen. Een verzekering die bij overleden uitkeert in geld aan de nabestaanden. Hierdoor bent u altijd vrij in uw keuze voor een uitvaartondernemer!

Bij een naturaverzekering lijkt het vaak dat alles geregeld is. Toch blijkt bijna altijd dat dit niet zo is en komen mensen alsnog voor verrassingen te staan. In een vrijblijvend gesprek over de wensen en eventuele kosten van de uitvaart kunnen wij u ook informeren over de bestaande polissen en wat hiervan de uitkering zou zijn bij overlijden.

Zoals al gezegd zijn wij een sterk voorstander van keuzevrijheid. Daardoor zijn wij vanzelfsprekend voorstander van zelf sparen indien dit mogelijk is of dat mensen een kapitaalverzekering afsluiten.

Er zijn diverse maatschappijen die kapitaalverzekeringen afsluiten. Bijvoorbeeld bij het klaverblad of bij Axent.

Helaas komt het vaak voor dat mensen verkeerd worden voorgelicht. Wij adviseren met klem om vooraf te informeren wat de consequenties zijn indien u een natura verzekering heeft. Dela is bijvoorbeeld een naturaverzekering maar omdat zij hier in Twello de onderlinge waarborgmaatschappij Voorst hebben overgenomen in 2007, maakt het bij deze polissen niet uit wie de uitvaart verzorgt. Wij hopen dat mensen zich op tijd verdiepen in hun polissen want het is zo verdrietig wanneer men er pas achter komt als het zover is… Daarom informeren wij u liever vrijblijvend en kosteloos voordat het einde zich ineens aandient….