Verscherpte regels door RIVM geven beperkingen voor het afscheid. Wij willen een uitvaart alles geven dat het verdient. Update 28 april 2021. Meer informatie

Na het overlijden

De dood komt bijna altijd onverwacht, zelfs als iemand al ernstig ziek is. En als men dan geconfronteerd wordt met het overlijden, wordt men toch vaak overvallen door de vraag wat er moet gebeuren.

De eerste die moet worden gebeld na een overlijden is een arts; deze moet de dood vaststellen. Daarna kunt u contact met ons opnemen en aangeven wanneer wij welkom zijn.