Kosten

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de keuzes die men maakt. Men spreekt vaak van een ‘compleet verzorgde uitvaart’. Maar wat is compleet? Dat is voor iedereen verschillend.

Wanneer er gekozen wordt voor bijvoorbeeld volgauto’s, een duurdere kist of opbaarplateau, een duurder graf, advertenties in een landelijk dagblad of luxe/uitgebreide consumpties na afloop van de uitvaart zullen de kosten uiteraard ook hoger zijn.

Gemiddeld liggen de kosten voor een uitvaart waarbij men kiest voor een crematie tussen de € 4700,- en € 8000,- . Bij een uitvaart waarbij men kiest voor een begrafenis liggen de kosten gemiddeld tussen de € 5000,- en € 9500,-. Dit is afhankelijk van de begraafplaats waar men voor kiest. Om u een voorbeeld te geven: de kosten van een nieuw 2-persoonsgraf voor 20 jaar op een katholieke begraafplaats liggen rond de € 1.950,- Op de gemeentelijke begraafplaats in Voorst kost dit graf voor 20 jaar € 2.946,- en voor 40 jaar € 4.490,- (2017).

Natuurlijk zijn kosten belangrijk, maar wij vinden het ook belangrijk om mensen goed te adviseren welke mogelijkheden er zijn en wat men kan verwachten. Wij vinden het belangrijk om daarin goed voor te lichten en doen dit ook geheel vrijblijvend.

In een vrijblijvend gesprek kunnen we de wensen inventariseren en een indicatie geven over de te verwachten kosten van de uitvaart.