Laatste verzorging

Na het overlijden krijgt de overledene de laatste verzorging. Dat werd ook wel ‘afleggen’ genoemd, maar wij geven de voorkeur aan de laatste verzorging. Hij of zij wordt gewassen en aangekleed in kleding of wade naar keuze.

Het is heel goed mogelijk om als naasten zelf de overledene te verzorgen of daarbij te helpen. Als iemand thuis is overleden na een periode van ziekte is dit vaak de afronding van een periode van verpleging en zorg. Maar ook in alle andere situaties is het mogelijk om uw dierbare te verzorgen. Wij begeleiden u om vertrouwd te raken met het dode lichaam; immers een geheel andere gewaarwording dan het levende lichaam. U kunt doen én laten wat uw hart u ingeeft. Als u de verzorging liever aan ons overlaat, is dat ook goed.

Wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden in een ziekenhuis wordt de overledene meestal naar het mortuarium gebracht. Het verplegend personeel van een ziekenhuis verleent bijna nooit meer de laatste zorg als iemand is overleden. Als u wilt dat uw dierbare toch zo spoedig mogelijk word verzorgd en/of naar huis of naar een andere opbaargelegenheid word gebracht, neemt u dan contact met ons op.

Indien het overlijden in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice heeft plaatsgevonden en u wilt bij de laatste verzorging worden betrokken, maak dan uw wensen kenbaar aan het verplegend personeel. Zij zullen in de meeste gevallen graag hun medewerking verlenen.